Aktualności

Moda, wielkopańska fanaberia, czy dbałość o zdrowie?

Kupowanie mąki bio. Nie podejmę, skazanych na niepowodzenie, starań o przekazanie „całej prawdy”1. Póki jednak jeszcze nie rezygnujesz z chleba, ciasta i makaronu, może warto przemyśleć kwestie z tym związane? Wnosząc po zniknięciu z półek sklepowych na początku pandemii mąki i jej pochodnych, wiele osób powinno się tym zainteresować. Pominę, jako znane wszystkim i po wielokroć publikowane, klasyfikacje tego produktu ze względu na rodzaj ziarna czy oczyszczenie i poprowadzę dalej. Zapraszam
ttps://mumandthecity.pl/produkty-eko-cala-prawda-na-ich-temat/

Szkolenia dla liderów i liderek

Jurajskiej Kooperatywy Spożywczej

W styczniu rozpoczęły się szkolenia dla przedstawicieli naszej Kooperatywy. Głównymi celami szkoleń są: wsparcie funkcjonowania i rozwoju kooperatywy, nabycie nowych umiejętności i wiedzy potrzebnej do działania w JKS, wypracowanie nowych formuł potrzebnych w przyszłości. Tematy szkoleń obejmują zagadnienia związane z kooperatywizmem, agroekologią, dbaniem o siebie, aby się nie wypalić w aktywizmie oraz komunikacją.Narzędzie Ewaluacji Wydajności Agroekologii

„Agroekologia jest tworzona oddolnie, wyrasta z żywego doświadczenia tych, którzy od tysięcy lat uprawiają ziemię i nadal, gospodarując na zaledwie 25 procentach gruntów rolnych, wytwarzają 70 procent spożywanej na świecie żywności”.

We współpracy z międzynarodową organizacją Schola Campesina i Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)- Organizacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, w ramach Fundacji Agro-Perma-Lab, testujemy TAPE (Tool for Agroecology Perfomance Evaluation)- Narzędzie Ewaluacji Wydajności Agroekologii. Badanie prowadzone jest w Europie Wschodniej, na Kaukazie, w Bałkanach i Centralnej Azji- a obecnie także w Polsce. Testowanie TAPE odbędzie się na terytorium województwa śląskiego i województwa łódzkiego, gdzie zostanie poddane ocenie 15 agroekosystemów gospodarstw produkujących żywność, zlokalizowanych w odległości do ok. 40 km od Częstochowy. Badania i wywiady odbędą się z rolnikami współpracującymi z Jurajską Kooperatywą Spożywczą.

„Dla nas TAPE jest narzędziem do oceny, na jakim etapie jesteśmy w przejściu na agroekologię, co osiągnęliśmy i na czym powinniśmy się bardziej skupić. Agroekologia nie jest statycznym punktem, ale procesem. Systemy żywnościowe oparte na agroekologii są bardziej odporne, równe i sprawiedliwe, a TAPE jest narzędziem, które pokazuje to za pomocą dowodów”- powiedział Andrea Ferrante, agroekolog i koordynator

Schola Campesina

https://agropermalab.org/.../projekt-fao-tape-pilotazowe.../


Czy zakwas na chleb może mieć swoje imię? Jak zacząć i nie zniechęcić się przy

wypiekaniu chleba? Czy istnieją trzystuletnie zakwasy? O tym wszystkim rozmawialiśmy

podczas Kawki z rolnikiem ubiegłego lata. Do rozmowy zaprosiliśmy Paulinę Dzimińską z

Sacre Bread, która opowiadała o swojej pasji jaką jest pieczenie chleba. Na stole nie

zabrakło wypieków. Można było skosztować pszenno-żytniego i żytniego pieczywa z

samopszą i orkiszem. Czytaj dalej


W imieniu Agro-Perma-Lab zapraszamy na serię otwartych wykładów o nasionach.

Podczas wykładów dowiesz się o roli nasion w agroekologii, permakulturze i suwerenności nasiennej, o strategii tworzenia Społecznościowych Domów i Sieci Nasion, ich technicznych, wspólnotowych oraz politycznych aspektach. Zostaną poruszone kwestie związane z zachowaniem nasion- od praktyk zachowania i przetwarzania po organizację wymian nasion, żywych kolekcji oraz kwestie utrzymania wysokiej jakości materiału siewnego.


https://agropermalab.org/wyklady-otwarte/?fbclid=IwAR0cCi-aHHg1qjQaoWdfgREYTA8xPMMN_P8YFDDLBIjYQ_TWb2Wfz-8YHPoDrodzy mieszkańcy Częstochowy i okolic

Przypominamy, że lokal na Marysia jest miejscem spotkań i jedynie odbioru produktów kupionych od rolników w ich gospodarstwach.

Chcesz dołączyć do JKS?

Napisz do nas mail, zaprosimy Cię, kiedy zwolni się miejsce