Kooperatywa to nieformalna grupa, w której działamy dla wspólnego dobra. Połączyła nas świadomość konieczności dbania o własne zdrowie i poszanowanie Matki Ziemi. Odrzucamy uprawy modyfikowane genetycznie, nawozy sztuczne i pestycydy, z których skutkami walczy bezskutecznie współczesna medycyna. Bardzo ważna jest dla nas radość, której doświadczamy budując relacje oparte na szczerości, prawdzie i równości, z osobami które wchodząc do Kooperatywy, wnoszą swoje doświadczenie i energię.

Rolnicy prowadzą swoje uprawy w zgodzie z naturą, są świadomi, że system sprzedaży w ramach kooperatywy daje im gwarancje, że zamówione produkty zostaną sprzedane i nic się nie zmarnuje.

Kupujący mają szanse wspierać lokalne i rodzinne gospodarstwa, kupując produkty spożywcze bezpośrednio od rolników. Doceniają producentów żywności i ich produkty, dlatego system zamówień jest opracowany tak, by nie było możliwości marnowania się cennego pożywienia. Konsumenci korzystają z prawa do kontroli nad żywnością i jej wartością odżywczą.

Działamy, wspierając się wzajemnie, organizując pracę, dzieląc obowiązki w zależności od naszych umiejętności i wiedzy.

Naszym celem jest osiągnięcie, zrównoważonej pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, produkcji i konsumpcji.


Wyciąg z regulaminu JKS

Członkowie JKS współpracują w celu uzyskania możliwości zakupu pożywienia bezpośrednio od lokalnych rolników, wytwórców i producentów. Dostawcy swoją wiedzą i umiejętnościami gwarantują wytwarzanie pożywienia w sposób przyjazny Matce Ziemi i wszystkim jej mieszkańcom.

Aktywne uczestnictwo wszystkich członków w działaniach kooperatywy jest warunkiem jej prawidłowego funkcjonowania.

W JKS funkcjonują grupy zaangażowania takie jak w zakładce „Grupy zaangażowania”

Każda grupa zaangażowania ma swój określony zakres obowiązków. Każda z grup ma osobę koordynującą. Funkcje są rotacyjne i tymczasowe. Dla zachowania ciągłości pełnionych funkcji prowadzona jest ewidencja wykonywanych obowiązków.

Każdy członek kooperatywy przystępuje do prywatnej grupy na Facebook’u (FB). Jest ona kanałem komunikacyjnym poza spotkaniami odbiorczymi. W zakładce PLIKI są umieszczane ważne dokumenty m.in. formularz zamówień, formularz rejestracyjny, regulamin JKS. Formularz zamówień zawiera najważniejsze informacje: o terminie spotkania odbiorczego, o deadline = ostatecznym terminie zamawiania, koordynatorze spotkania, danych kontaktowych do rolników i dostawców, danych do płatności za produkty.

Spotkania odbiorcze odbywają się regularnie, aktualne informacje są publikowane na forum grupy na FB.

Każdy członek JKS jest odpowiedzialny za przynoszenie opakowań na pożywienie, które zamówił.

W wyjątkowych sytuacjach, jeśli członek nie może odebrać zamówionych zakupów organizuje sobie we własnym zakresie odbiór lub pokrywa w 100% koszty nieodebranych zakupów

Jako członek kooperatywy, możesz dystrybuować swoje produkty wewnątrz JKS po obecności na minimum trzech spotkaniach (jeśli produkty spełniają wymagania JKS i jest na nie zapotrzebowanie). Szczegóły do uzgodnienia z koordynatorami grupy Wprowadzanie nowych rolników i dostawców .

Decyzje podejmujemy wspólnie, drogą dyskusji i głosowań, demokratycznie, dążąc do consensusu i wysłuchania wszystkich. Każdy z członków ma równe prawa i obowiązki. Najważniejsze decyzje są podejmowane na spotkaniach walnych, średnio co kilka miesięcy. W pilnych, bieżących sprawach, decyzje podejmują koordynatorzy grup zaangażowania.

Wszystkie dyskusje na FB i na spotkaniach prowadzimy w oparciu o szacunek, bez oceniania, kulturalnie, w oparciu o rzetelną wiedzę.

Do kooperatywy można przystąpić jedynie po wysłaniu maila na adres podany w stopce strony.

Aby do nas dołączyć, napisz do nas mail. Zapraszamy nowych chętnych kiedy zwalnia się miejsce w JKS