Spotkanie_odbiorcze

Koordynator - Katarzyna Rutz

zadania grupy

 • obecność na całym spotkaniu,

 • pomoc rolnikom w wyładunku towaru,

 • pomoc rolnikom w wydawaniu zamówień

 • wyręczanie rolników w odbieraniu zamówionych przez nich produktów

 • wydawanie towaru zamawianego online np. kawy, cytrusów, toreb, szczoteczek

 • zapewnienie drobnych do wydawania reszty

 • dostarczanie sprzedającym wydruków list zamówień

 • kontakt z osobami, które zapomniały od odbiorze zakupów

Do grupy należą także koordynatorzy spotkania zakupowego

Ich zadania to:

 • zbieranie informacji o wszystkich powiązanych kwestiach tj. o spotkaniach, terminach zamówień i dostaw, rozmowach z rolnikami, finansach.

 • kontakt z rolnikami, ewentualne dostarczanie wydruków list odbioru

 • sprawowanie pieczy nad odbiorami

 • ścisła współpraca z grupą od arkusza zamówień.

 • odbieranie informacje od koordynatorów pozostałych grup

 • kontakt z osobami, które nie odbierają zamówień