Rolnicy_JKS

Koordynator - Wioletta Cholewińska

zadania grupy

 • dojazd do gospodarstwa,

 • weryfikacja gospodarstwa,

 • wprowadzenie rolnika w założenia Kooperatywy,

 • przedstawienie koncepcji współpracy,

 • nawiązanie relacji

W grupie działają także audytorzy JKS, prace koordynuje Barbara Kurek .

Grupa do wprowadzania nowych rolników i wytworców: wprowadzanie nowych rolników i wytwórców spełniających kryteria kooperatywy, z pożywieniem na które jest zapotrzebowanie (szukanie takowych, wizyty na gospodarstwie, wprowadzanie w idee, funkcjonowanie arkusza, logistyki itp.); podtrzymywanie kontaktu z rolnikami; szukanie rozwiązań na opakowania przyjazne środowisku; tworzenie kryteriów wewnętrznej certyfikacji opartej na ściśle określonych kryteriach; wspieranie rolników w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem

Do grupy nalezą także opiekunowie rolników.

Do ich obowiązków należy:

 • uzyskanie końcowej, pełnej listy zakupów od rolnika albo nazwisk osób zamawiających dodatkowo spoza arkusza

 • sprawdzenie w środę na swoim koncie wszystkich płatności i weryfikacja z listą

 • zbiorczy przelew do rolnika wszystkich wpłat zgodnych z listą

 • wyjaśnianie rozbieżności z wpłacającym i rolnikiem

 • sporządzenie listy brakujących wpłat osobie, która zajmuje się upomnieniami

 • przelanie zaległych wpłat lub rozbieżności

Do grupy Rolnicy JKS należą także rolnicy, którzy angażują się w prace kooperatywy. Wszystkich rolników i dostawców przedstawiamy tu