Arkusze

Koordynator - Katarzyna Kafel

zadania grupy

  • wprowadzanie produktów do arkusza,

  • aktualizacja listy produktów co tydzień (czyli koordynacja od strony dostępności produktów i obecności rolników),

  • tworzenie list odbioru dla rolników i odbiorców...

  • no i statystyki - aktywność - kto robi zakupy

  • dodawanie nowych ludzi do arkusza - podczas weekendowej aktualizacji arkusza

grupa zajmuje się także zakupami online

sprawdzenie zgodności składu produktów z założeniami JKS

opracowanie arkusza zamówień,

wprowadzenie zamówienia kooperatywy do sklepu online,

odbiór i sprawdzenie, pakowanie

przekazanie grupie Spotkanie_odbiorcze do wydania,

przyjmowanie i przesyłanie do sklepu ewentualnych reklamacji

Fairtrade

to jeden z systemów certyfikacji Sprawiedliwego Handlu – dąży do poprawy sytuacji drobnych rolników, poprzez uczciwe relacje w handlu. Fairtrade działa na rzecz wyższych cen skupu, godziwych warunków pracy i bardziej sprawiedliwych warunków handlowych dla rolników i pracowników w krajach rozwijających się. Więcej przeczytasz tu