Grupy zaangażowania

Działanie w grupie zaangażowania tworzy Kooperatywę. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za kształt Kooperatywy, wybierając grupę w której będziemy mogli wykazać się swymi umiejętnościami dla dobra grupy. O ile przynależność do wybranej grupy okaże się niesatysfakcjonująca, można po trzech miesiącach zmienić grupę.

Każda grupa zaangażowania ma swój określony zakres obowiązków i osobę koordynującą, przy czym funkcje są rotacyjne i tymczasowe. Zadania stojące przed poszczególnymi grupami umieszczone zostały w zakładkach. Zapraszamy