Instrukcja obsługi Kooperatywy

10 zasad Jurajskiej Kooperatywy Spożywczej

  1. Pamiętaj, by współpracy z Kooperatowiczami i rolnikami nie unikać.

  2. Nie zapomnij, by jedną z funkcji w Kooperatywie sobie wybrać.

  3. Nie zapomnij, by pracę na rzecz Kooperatywy wykonać.

  4. Nie zapomnij, by składkę członkowską zapłacić.

  5. To tu będziesz dobre pożywienie nabywał.

  6. To tu sprawiedliwy handel znajdziesz.

  7. Pamiętaj, abyś w spotkaniach Kooperatywy uczestniczył.

  8. Pamiętaj, by deadline’u przestrzegać i opakowania swoje przynosić.

  9. Nie zapomnij, by do innych z szacunkiem się odnosić.

  10. A i wszędzie tu zasada demokracji bądź konsensusu obowiązywać będzie.

Przy pierwszej wizytach trzeba oglądać, pytać, pytać przez fb i jeszcze raz pytać. Warto najpierw zapoznać się z działaniem grup zaangażowania, aby jak najszybciej wybrać odpowiednią dla siebie.

Spotkanie odbiorcze to cosobotnie spotkanie podczas którego można odebrać zamówione produkty

Należy zabrać ze sobą na zakupy opakowania zwrotne (słoiki, butelki na mleko, kartony po warzywach, torby, worki po jabłkach, opakowania na jajka.

Wszystkie zamówione towary należy odebrać, a za zamówione i nieodebrane produkty trzeba będzie zapłacić.

Rolnicy mają ze sobą zalaminowane wizytówki, dzięki którym można ich rozpoznać. W razie potrzeby pomocą służy koordynator, który jest oznakowany zawieszoną na smyczy marchewką Kooperatywy.

Arkusz zamówień

Nowo zapisane osoby po wypełnieniu formularza mogą zapoznać się z ofertą w arkuszu.

Arkusz zawiera następujące informacje: miejsce i czas spotkania, dane koordynatora spotkania z numerem telefonu. W przypadku spóźnienia na spotkanie należy koniecznie zawiadomić o tym koordynatora.

Zamówienia można składać od niedzieli (zawiadomienie w grupie na FB). Niektóre produkty można zamówić do wtorku, większość do 20.00 do środy. Informacje te także są umieszczone w arkuszu. Szare pola oznaczają, że ​​nie można kupić danego produktu.

Zamówień dokonuje się w zakładce „Aktualne”, w piątek można pobrać listę zakupów z zakładki „Zamówienia do pobrania". W zakładce „Info” umieszczone są namiary na dostawców i wytwórców pożywienia.